Driftskontrakt tunnel - 0310 Tunnel Oslo

Referanseprosjekt tunnelvask 2

Mesta Spesialproduksjon Øst utfører drifts og vedlikeholdsoppgaver knyttet til tunneler i Oslo og Bærum Kommune. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2014-2019

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver i tunneler på riksveger i Oslo og en tunnel i Akershus i Bærum kommune, samt en tunnel på kommunal veg i Oslo kommune. Totalt 34,692 km tunnel. Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver i tunnel. Samt inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige.

Fakta

  • Prosjekttype: Fagkontrakt Tunnel - 0310 Tunnel Oslo
  • Periode: 2014-2019
  • Kunde: Statens vegvesen
  • Kontraktssum:  ca. 56 mill.kr.
  • Område: Oslo

Spesielle utfordringer i oppdraget:

  • Tunneler med høy ÅDT, opp til om lag 100 000
  • Spesialmaskiner og utstyr
  • Nattarbeid
  • Trafikk