Driftskontrakt Region Øst - 0103 Østfold Sør

Gressklipping referanseprosjekt Østfold Sør

Mesta utfører drift og vedlikehold av veinettet i Østfold Sør, sommer og vinter. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2011-2016

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av veinettet i Østfold Sør, sommer- og vinterdrift. 813 km vei totalt fordelt på kommunene Fredrikstad, Hvaler, Moss, Råde, Rygge og Sarpsborg. Grøntprosessen utføres i egenregi for første gang i 2014, med mye nytt utstyr og sommerhjelper. Andre sentrale oppgaver er inspeksjon av vegnettet, feiing, asfaltlapping, skiltreparasjon/utskifting, arbeidslag med graver og lastebil for tilleggsjobber, rengjøring, brøytestikk og transport av salt og sand i vintermånedene.

Fakta

  • Prosjekttype: Driftskontrakt - 0103 Østfold Sør
  • Periode: 2011 - 2016
  • Kunde: Statens vegvesen
  • Kontraktssum: ca. 236 mill.kr. 
  • Område: Fredrikstad, Hvaler, Moss, Råde, Rygge og Sarpsborg

Utfordringer

  • Krevende kontraktsområde med høy ÅDT på FV og RV, i tillegg E6.
  • Mye tilleggsjobber; masseutskifting, stikkrenner, asfaltlapping, grøfting, klargjøring for asfaltering og mange skader på rekkverk og terreng.