Driftskontrakt Region Vest - 1201 ASOLA

Referanseprosjekt ASOLA Grønt

Mesta utførerer drift og vedlikehold av veinettet i Bergen vest og kommunene vest for Bergen. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2012-2017

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått og feiing. Kontrakten dekker et område på 367 kilometer i kommunene Askøy, Sund, Fjell, Øygarden samt deler av Bergen. Kontrakten er delt inn i en “vanlig” driftskontrakt og en grøntkontrakt. Mesta drifter begge.

Fakta

  • Prosjekttype: Driftskontrakt 1201 ASOLA og Fagkontrakt 1291 ASOLA Grønt
  • Periode: 2012 - 2017
  • Kunde: Statens vegvesen
  • Kontraktssum: ASOLA ca. 140 mill.kr. og ASOLA grønt  ca. 15 mill.kr.
  • Område: ASOLA= Askøy, Sotra, Øygarden og Laksevåg

Utfordringer

  • Utfordringene i kontrakten er veldig varierte – fra motorvei med høy ÅDT og krav om nattarbeid til de mest perifere utkantstrøk hvor det bor lite folk.