Driftskontrakt Region Nord - 1807 Nord Salten

Referanseprosjekt Nord Salten Bil

Mesta utførerer drift og vedlikehold av riks og fylkesveier i Nord Salten. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2013-2018

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på 340 kilometer fylkesvei og 121 kilometer med riksveg fra Sommerset i Sørfold til Bogneskaia i nord, inklusive Steigen, Hamarøy og Dragsarmen. Kontrakten byr på fantastisk natur og historie i Hamsunds rike. Mesta er lokalisert på Innhavet, sentralt på kontrakten.

Fakta

  • Prosjekttype: Driftskontrakt - 1807 Nord Salten
  • Periode: 2013 - 2018
  • Kunde: Statens vegvesen
  • Kontraktssum: ca. 175 mill.kr.
  • Område: Hamarøy, Sørfold, Steigen og Tysfjord

Utfordringer

  • Oppdraget har noen utfordrende veipasseringer som f.eks. Ulvsvågskaret, Kjelvika og Kråkmofjellet.