Driftskontrakt Region Nord - 1808 Narvik

Referanseprosjekt Narvik og Evenes Brøyting

Mesta utførerer drift og vedlikehold av veinettet i Narvik kommune. Kontrakten gjelder for 6 år, i perioden 2012-2018.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått og feiing. Kontrakten dekker et område på 641,863 kilometer i Ballangen, Bjørnfjell, Bjerkvik, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Narvik, Salangen og Tysfjord.

Fakta

  • Prosjekttype: Driftskontrakt - 1808 Narvik
  • Periode: 2012 - 2018
  • Kunde: Statens vegvesen
  • Kontraktssum: ca. 287 mill.kr.
  • Område: Deler av Troms og Nordland fylke

Utfordringer

  • Fjellovergangen Bjørnfjell som er knutepunktet mot Sverige. Her er det ofte problemer med dårlig vær og Mesta kjører ofte kolonne over fjellet.