Driftskontrakt Region Nord - 1813 Evenes

Referanseprosjekt Narvik og Evenes Brøyting

Mesta utførerer drift og vedlikehold av veinettet i deler av Troms og Nordland fylke. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2013-2018.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått og feiing. Kontrakten dekker et område på 286,576 kilometer fordelt på kommunene Evenes, Skånland, og deler av Tjeldsund, Gratangen og Narvik kommune.

Fakta

  • Prosjekttype: Driftskontrakt - 1813 Evenes
  • Periode: 2013 - 2018
  • Kunde: Statens vegvesen
  • Kontraktssum: ca. 111 mill.kr.
  • Område: Deler av Troms og Nordland fylke

Utfordringer

  • Tjeldsund Bru; Statens vegvesen krever trafikkdirigering ved kraftig vind, noe som forekommer ganske ofte i løpet av en sesong. Et tett samarbeid med Veidekke som har kontrakten på andre siden, har vært løsningen da det ofte er så mye vind at Mesta sitt mannskap ikke kan krysse brua.