Driftskontrakt Elektro - 1256 Bergen

Referanseprosjekt illustrasjonsfoto Bergen Elektro

Mesta Elektro utfører drift og vedlikehold av elektro langs vei i Bergen og Hordaland. Kontrakten gjelder for 4 år, i perioden 2011-2015.

Oppdraget omfatter i stor grad rutinemessig drift og vedlikehold av elektro installasjoner i tunneler og broer. Trafikklys, veilys og belyste skilt lang riks- fylkesveier i Bergen og Hordaland. Samt vaktberedskap og feilretting. 

Fakta

  • Prosjekttype: Driftskontrakt - 1256 Bergen
  • Periode: 2011 - 2015
  • Kunde: Statens vegvesen
  • Kontraktssum: ca. 117 mill.kr.
  • Område: Bergen og Hordaland (ikke Voss og Hardanger)
Utfordringer
  • Stort geografisk område med varierende trafikk
  • Nattarbeid på høyt trafikkerte veier til utkantstrøk med lite trafikk
  • Høye krav til driftstid på elektriske anlegg, spesielt på tunneler og veier med høy ÅDT