Prosjekt Elektro - E10 Ulven - Sinsen

Referanseprosjekt Ulven Sinsen Elektro

Mesta Elektro har utført elektroarbeider i dagsone, Ulven- Sinsen E10.

Oppdraget har inkludert levering og montering av veilysmater med armaturer, levering og trekking av kabel for disse, levering av tennskap, samt levering og montering av to styresystemer for veilyset. I tillegg har det vært elektrotekniske arbeid med øvrig utendørs belysning.

Totalt har Mesta vært delaktig i fire forskjellige anleggsentrepriser, hvor elektroarbeidet har inngått som en liten del av de forskjellige hovedentreprenørers entreprise og fremdrift.

Fakta

 • Prosjekttype: Elektro 
 • Periode:  April 2010 - Oktober 2013
 • Kunde: Statens vegvesen
 • Kontraktssum:  ca. 10 mill.kr.
 • Område: Rv 150 Ring 3 Ulven- Sinsen, Oslo Kommune.

I prosjektet inngikk også følgende elementer

 • 10 stk fordelingsskap med tilhørende jordingsanlegg        
 • 16 000 m med lavspenningskabler                                               
 • 2 000 m med kabler for kommunikasjon                                      
 • 380 stk master for veibelysning                                                
 • 400 stk armaturer for veibelysning                                          
 • 70 stk fundamenter for veibelysning (kun leveranse)      
 • 2 stk. komplett styresystem for veilys

Utfordringer under prosjektet

 • Den største utfordringen under hele prosjektet har vært og fortsatt er all bil og tungtransporten som sluses gjennom Økern, under arbeidet. Da dette er ett knutepunkt både fra nord, øst og vest for Oslo.