Anleggsprosjekt - VA Abelsgate Notodden

Referanseprosjekt Abelsgate Notodden

Mesta Region Sør har skiftet ut gammelt VA-anlegg i Abelsgate, Notodden. Prosjektet er ferdigstilt. 

I oppdraget har Mesta fjernet gamle vann og avløpsrør i Abelsgate. Det har også blitt lagt nye hovedledninger og stikkledninger til ca. 60 husstander i området. Stikkledningene har blitt avsluttet to meter utenfor vei. Mesta har i tillegg bygget en ny vei med gatelys og enkelte steder også med fortau.

Fakta

 • Prosjekttype: Vei, vann og avløp
 • Periode: August 2012 - August 2014
 • Kunde: Notodden Kommune
 • Kontraktssum:  ca. 24 mill.kr
 • Område: Notodden Kommune, Telemark

Elementer som inngikk i prosjektet

 • Kabelanlegg og gatelys på hele strekningen
 • Tørrsteinsmurer av RECON blokk
 • Ca. 1 600 m grøft som er 4-5 m bred
 • Utkjøring av ca. 45 000 fast m³ med leire.
 • Ca. 10 000 m² asfaltdekke
 • 100 kummer der den tyngste var på 16 500 kg                              

Utfordringer

 • Å opprettholde midlertidig vann, avløp og veiforbindelse til ca. 60 husstander.
 • Det var også utfordrende med 4 -5 meter dype grøfter inne i byggefeltet.