Anleggsprosjekt - FV 61 Rise - Varleite

Referanseprosjekt FV 61 Rise Varleite

Mesta Region Midt har bygget ny gang- og sykkelveg i Hareid og Ulstein kommune.

Mesta har bygget ny gang- og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg 61, fra Rise til Varleite i Hareid og Ulstein kommune. En strekning på ca. 1900 meter. Oppdraget har bestått av vegetasjons rydding, legging av kommunalt vannledningsnett, bygging av ny gang- og sykkelveg, tilsåing av grasareal, samt montering av gatelys langs hele strekningen. I tillegg legging av trekkerør for Mørenett, Eltel og Statens vegvesen. 

Fakta

 • Prosjekttype: Vei, gang og sykkelveg
 • Periode: Februar 2013 - November 2013
 • Kunde: Statens vegvesen, på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kontraktssum:  ca.17 mill.kr 
 • Område: Hareid og Ulstein kommune, Sunnmøre i Møre og Romsdal

Elementer som inngikk i prosjektet

 • Vegetasjonsrydding: ca. 14 000 m2
 • Sideflytting av vegetasjonsdekke: ca.3 600 m3
 • Utgraving av myr/ubrukbare masser: ca.3 616 m3
 • Drensledning: ca.2 600 m
 • Drenskummer: 23 stk.
 • Vannledning: ca.1 900 m
 • Vannkummer: 6 stk.
 • Gatelys: 42 stk.
Utfordringer
 • FV61 er en veldig trafikkert veg