Anleggsprosjekt - FV60 Magerholm Ferjekai

Referanseprosjekt Magerholm ferjekai

Mesta Region Vest bygger ny ferjekai i Magerholm, som ligger i bydelen Emblem i Ålesund.

Møre og Romsdal er det største ferjefylke i landet, og på fylkesveg 60 går det ferje mellom Magerholm og Sykkylven. Mesta har revet den gamle reservekaia og bygget en ny reservekai. Når den nye kaia er ferdig blir trafikken flyttet over på reservekaia, mens den gamle hovedkaia blir forlenget med 30 meter. 

Fakta

 •  Prosjekttype: Kai
 •  Periode: September 2013 - Desember 2014
 •  Kunde: Statens vegvesen
 •  Kontraktssum: ca. 32 mill.kr 
 •  Område: Ålesund Kommune, Møre og Romsdal

Elementer som inngår i prosjektet

 • Mudring: Ca.1 500 m3.
 • Fylling og plastring: Ca.3 000 m3
 • Peler: Ca. 550 m
 • Armering: Ca.150 tonn
 • Betong: Ca.980 m3
 • Spennarmering: Ca.550 m
Utfordringer
 • Jobber tett på vannet
 • I høy flo ligger til tider reisen under vann
 • Vær, vind og sjø gir store utfordringer under arbeidet
 • Testet ut noen nye løsninger som ikke har vært prøvd før, på bl.a. lemmen som du kjører inn land på