Anleggsprosjekt - FV 78 Ømmervatn Bru

Referanseprosjekt Ømmervatn bru

Mesta Region Midt bygger betong bru i Vefsn Kommune.

Det er Johs. J. Syltern som har hatt hovedansvaret for prosjektet med å utbedre veiforbindelsen mellom Sandnessjøen og Mo i Rana, på fylkesveg 78. Mesta har som underentreprenør bygget en platebru i betong, fundamentert på stålrørspeler. Brua er på drøye 40 meter, og ligger ved Ømmervatn i Vefsn Kommune.

Fakta

 • Prosjekttype: Vei, bygging av bru
 • Periode: Februar 2014- august 2014
 • Kunde: Statens vegvesen
 • Kontraktssum: ca. 7 mill.kr 
 • Område: Vefsn Kommune, Nordland Fylke

Elemter som inngikk i prosjektet

 • 58 m platebru
 • 815 m2 forskaling
 • 100 tonn armering
 • 600 m3 betong 
Utfordringer
 • Mye nedbør og snøsmelting
 • To runder med vårflom
 • Utfordrende vannføring i elva
Referanseprosjekt Ømmervatn bru
 
Referanseprosjekt Ømmervatn bru 3