Anleggsprosjekt - FV 98 Ifjordfjellet

Referanseprosjekt Ifjordfjellet

Mesta Finnmark utfører ombygging av ettfelts sommerveg til tofelts helårsvei på FV98 Ifjordfjellet.

Det er Finnmark Fylkeskommune som har vedtatt at vegen over Ifjordfjellet skal oppgraderes til helårsveg. Veien blir hevet og det blir lagd slake skråninger for å unngå bruk av rekkverk. Begge disse tiltakene bidrar til at det samler seg mindre snø, og det blir enklere å holde vegen åpen vinterstid. Prosjektet innebærer også bygging av ny bru, 48 meter over Storeleva.

Fakta

 • Prosjekttype: Vei
 • Periode: juni 2013- september 2014
 • Kunde: Statens vegvesen
 • Kontraktssum: ca.67 mill.kr
 • Område: Tana Kommune, Finnmark

Elementer som inngår i prosjektet

 • 150.000 m3 med fjell sprenges og anbringes
 • 150.000 m3 med løsmasse lastes ut og anbringes
 • Parsellen er 4150 m
 • Spennarmert betongbru, bygd på stedet
 • 600 m Securo rekkverk
 • 535 m stikkrenner + 32 m Ø2000 plastkulvert

Utfordringer

 • Tre kulturminner tett innpå prosjektet må ivaretas
 • Reindrift må ikke bli berørt av driften