Vintervedlikehold - Sandefjord Lufthavn Torp

Referanseprosjekt vintervedlikehold Sandefjord Torp

Mesta Region Sør utfører vintervedlikehold på Sandefjord Lufthavn Torp.

Sandefjord Lufthavn Torp eies av og drives av Sandefjord Lufthavn As, og er den nest største lufthavnen på Østlandet. Mesta har ansvaret for vintervedlikehold av lufthavnen. Områdene som skal brøytes er rullebaner, avisingsposisjoner, taksebaner, flyoppstillingsplasser, fly parkeringer i front av hangarbygg, intern- og utrykningsveier, følsomme områder i tilknytting til navigasjonsanlegg, samt bilparkering ved driftsbygget.

Fakta

 • Prosjekttype: Vintervedlikehold av flyplass
 • Periode: 2008-2016 
 • Kunde: Sandefjord Lufthavn As
 • Kontraktssum: ca. 50 mill.kr.
 • Område: Torp, Sandefjord kommune

Elementer som inngår i prosjektet

 • Rullebane: 2 900 m lang og 45 m bred
 • Taksebaner: Til sammen ca. 1 400 m / 20 m bred
 • Deicing plattform: Ca. 18 da
 • Flyparkering syd: Ca. 70 da
 • Flyparkering nord: Ca. 30 da
 • Internvei: Ca. 8 300 m / 5 m bred
Utfordringer
 • Strenge krav til åpen rullebane
 • Høyt fokus på sikkerhet og kvalitet
 • Rask responstid