Hva får du som lærling i Mesta?

mesta

I Mesta sørger vi for at våre lærlinger får opplæring og oppfølging som samsvarer med lærerplanen for faget ditt. 

Vi tilbyr lønn i henhold til gjeldende tariffavtale og lærlingstilskudd i henhold til gjeldene særavtale. Under hele opplæringsperioden blir du fulgt opp av opplæringskontoret, som sørger for at all opplæring skjer i henhold til opplæringsloven. Som lærling får du også arbeidstøy og personlig verneutstyr. Vi tilbyr relevante kurs til alle lærlinger, og alle lærlinger får de samme velferdsgodene som alle ansatte i Mesta har.