Mesta tilbyr opplæring i fagene

Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Vei og anlegg
Elektrofaget
Fjell og bergverksfaget

Anleggsmaskinførerfaget

Som anleggsmaskinfører vil du kjøre, betjene og utføre arbeidsoppdrag under ulike værforhold med minst tre av følgende anleggsmaskintyper: veihøvel, gravemaskin, hjullaster, doser, traktor -graver (gravelaster) og anleggsdumper.


Betongfaget

Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Dette innebærer arbeid med forskaling (støpeformer), armering, utstøping av betong, montering av betongdeler, produksjon av betongelementer, og gjenoppbygging av betong. Bak de store byggverkene - høyhus, broer, damanlegg - står betongfagarbeideren, som gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet bygger konstruksjoner som tåler enorme krefter.


Fjellarbeiderfaget

Fjellfagarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med berggrunnen.


Vei og anlegg

Vei- og anleggsarbeideren er anleggsbransjens allrounder og deltar ofte i hele anleggsprosessen. Oppmåling, grunnarbeid, transport, sprenging, forskaling, armering og støping er blant de oppgavene som utføres. Stadig mer avansert utstyr og maskinpark krever hele tiden oppdaterte ferdigheter i bruk og vedlikehold. Vei- og anleggsfaget er et fag med stor grad av selvstendighet og meget allsidige arbeidsoppgaver.


Banemontør

Banemontørens arbeidsoppgaver krever en stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt for å kunne fungere i et arbeidslag eller på selvstendige oppdrag. Typiske arbeidsoppgaver for dagens banemontører vil være vedlikehold og nybygging av jernbanespor, sporkomponenter og alle slags tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift. Arbeidet foregår i dag vesentlig ute i friluft, og er organisert som lagarbeid.


Elektrofaget

Bygging og drift av elektroinstallasjoner med hovedvekt på anlegg i tilknytning til vei og tunnel.