Jobb etter endt læretid

Mesta har alltid et behov for å rekruttere flinke fagarbeidere.

Om du gjør du en god jobb som lærling, er det gode muligheter for at vi kan gi deg et videre engasjement. Det er likevel ingen automatikk i dette. Du vil derfor få beskjed om ansettelse i sluttfasen av læretiden.