Vis meny

Anlegg

Mestas anleggsavdelinger inkluderer en rekke fagområder som gjør oss i stand til å utføre svært varierte oppdrag. Ved å trekke veksel på Spesialproduksjon og driftsavdelingene har Mesta en unik mulighet til å løse tverrfaglige og komplekse anleggsprosjekter på en effektiv måte med høy kvalitet.

Betongarbeider

Våre fagfolk håndterer alle typer jobber som innebærer betong- og murerarbeider. Vi har spesialutstyr og kompetanse for inspeksjon, overflatebehandling, rehabilitering, vask og utbedringer av betongkonstruksjoner. Våre forskalingssnekkere og jernbindere utfører kompliserte og utfordrende oppdrag, særlig på broer, støttemurer og tunnelportaler

Grunnboring og grunnundersøkelser

Mesta utfører grunnboring og grunnundersøkelser med bred datainnsamling over hele landet. Med egne borerigger kan vi gjennomføre alle typer boringer inkludert ODEX-boring. I samarbeid med rådgivende ingeniør kan vi levere datarapporter og geotekniske vurderinger og beregninger etter oppdragsgivers ønske og behov.

Rekkverk, gjerder og støyskjerming

Rekkverk og gjerder er et viktig bidrag til trafikksikkerheten, mens støyskjermer er en effektiv måte å skjerme naboer for støy fra vei og jernbane. Vi leverer og monterer alle typer rekkverk, gjerder og støyskjermer og tilpasser etter behov.

Grunnarbeider bane

De siste årene har Mesta opparbeidet seg kompetanse innenfor anlegg på jernbane. Mesta har flere ulike typer skinnegående anleggsmaskiner for arbeider på og ved sporet. Vi har utført omfattende prosjekter innenfor ombygging av stasjonsområder samt vedlikehold og gjenoppbygging på og langs spor.

Vann og avløp (VA)

Vann og avløp er en naturlig del av svært mange anleggsprosjekter. Mesta utfører alt fra grøftegraving, legging av rør, og setting av kummer til kompliserte ledningsanlegg.  VA-arbeider utføres på anleggsprosjekter over hele landet.

Veibygging

Sannsynligvis er det ingen som har lengre erfaring med veibygging enn Mesta. Vi utfører oppdrag knyttet til nybygging, oppgradering- eller rehabilitering av vei, og relaterte oppdrag som fra parkeringsplasser, kollektivfelt, grunnarbeider til komplisert anlegg for privat næringsliv eller offentlige aktører.

Sprengning

Mesta har sprengningsledere med sprengningssertifikat klasse A, og utfører sprengningsarbeider. Våre sprengningsplaner er utarbeidet av faglig dyktige ansatte, slik at kunden kan være trygg på at det gjøres på en sikker og effektiv måte.

Asfaltskjæring og lapping

Trafikk, tele og vann fører til skader, sprekker og hull som må repareres. Gjennom mange års erfaring med drift og vedlikehold av det norske veinettet har Mesta opparbeidet en betydelig kompetanse innen vedlikehold av asfalt. Asfaltskjæring og asfaltlapping er en naturlig del av dette.

Trafikkavvikling

Med lagre over hele landet er Mesta godt rustet til å ta på seg de fleste skiltingsoppdrag og sperringstiltak. Vi tar sikkerheten til våre ansatte og trafikantene svært alvorlig. Derfor er vi meget nøye med skilting og sperringer og har solid erfaring med tiltak for å ivareta sikkerheten.