Anlegg SørØst

Mesta Anlegg SørØst bygger kulvert under jernbanen.

Mesta sin anleggsavdeling på Sør- og Østlandet er organisert med tre avdelingskontorerer, som samlet kan utføre oppdrag hvor som helst i de to landsdelene.

 Mesta Anlegg i Sørøst tilbyr følgende anleggstjenester:

 • Betongarbeider
 • Grunnboring og grunnundersøkelser
 • Gjerder og støyskjerming
 • Grunnarbeider bane
 • Vann og avløp (VA)
 • Veibygging
 • Sprengning
 • Asfaltskjæring og lapping
 • Trafikkavvikling
 • Bistand til arkeologiske undersøkelser
 • Mindre bruarbeider
 • Skogrydding

Hvis du har et prosjekt der vi kan bidra, så nøl ikke med å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Prosjektsjef Anlegg SørØst
Øyvind Lillefjære Sætre
988 58 672
Oyvind.Saetre@mesta.no 

Anlegg Hedmark og Oppland
Prosjektleder Torbjørn Bakken
992 11 575
torbba@mesta.no

Anlegg Oslo, Akershus og Østfold
Prosjektleder Terje Brattbakk
900 58 877
terjeb@mesta.no

Anlegg Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder
Øyvind Lillefjære Sætre
988 58 672
Oyvind.Saetre@mesta.no