Anlegg Vest

Prosjekt leder Per Albert Rasmussen ser ut på museet som er i ferd med å ferdigstilles.

Mesta sin anleggsavdeling i Region Vest består av to distriktsenheter som sammen dekker hele regionen. 

Mesta Anlegg i Region Vest tilbyr følgende anleggstjenester:

  • Betongarbeider
  • Grunnboring og grunnundersøkelser
  • Gjerder og støyskjerming
  • Grunnarbeider bane
  • Vann og avløp (VA)
  • Veibygging
  • Sprengning
  • Asfaltskjæring og lapping
  • Trafikkavvikling

Hvis du har et prosjekt der vi kan bidra, så nøl ikke med å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Anlegg Rogaland og Hordaland
Prosjektsjef Lars Kristian Eidnes
995 19 901
lars-kristian.eidnes@mesta.no

Anlegg Sogn og Fjordane
Prosjektsjef Bjørn Inge Falling
907 04 921
Bjorn-Inge.Falling@mesta.no