Vis meny

Bane

På kort tid har Mesta bygget opp et av de beste miljøene innen arbeid på og langs bane i Norge.

Vi har etablert et godt og spennende fagmiljø for arbeid på og langs skinner, og vi har i dag kompetanse til å utføre all slags arbeid på bane.

Vi har blitt gode innenfor baneområdet på kort tid ved å bruke erfaringene våre fra vårt anleggsarbeid og kompetanse innen vei - og kan nå utføre alle typer jobber innenfor bane. Blant annet har vi allerede gjennomført stor ombygginger av Moelv stasjon, fjellsikring på bergensbanen, og vi har bidratt til bygging av Bybanen i Bergen.

Om det er arbeid på kjøreledninger, lys på perrongen eller signalanlegget som trenger arbeider har vi kompetansen, folkene og erfaringen til å utføre oppdraget.

 

 • Bane

  Grunnarbeider

  Mestas lange erfaring på vei har vi tatt med oss til arbeidet på bane. Vi utfører grunnarbeider for legging av skinner over hele landet. Mesta har skinnegående anleggsutstyr for arbeider på og ved skinner.

 • Bane

  Spor, skinner og sviller

  Når det kommer til arbeid rundt oppbygging og legging av spor og skinner, gjør vi alle typer arbeid.

 • Bane KL

  Kontaktledning

  Kontaktledningene er selve livsnerven til skinnegående trafikk. Arbeid med ledningene må derfor utføres med stor presisjon og faglig dyktighet.

 • Signalanlegg

  Mesta kan levere alle typer signaltjenester langs bane gjennom samarbeidet med Vete signaltjenester.

 • Tele

  Mesta har bred kompetanse på tele- og kommunikasjonsteknologi langs bane. Gjennom egen elektroavdeling leverer vi alle typer installasjoner og vedlikehold innen tele og kommunikasjon.

 • Sikkerhetstjenester

  Sikkerheten ved arbeider langs jernbane er meget streng. Det kreves helt spesiell kompetanse og godkjenning for å kunne arbeide på skinner.

 • Fjell og tunnelsikring

  Langs norske jernbaneskinner er det alltid behov for sikring av fjellet. Mestas lange erfaring med å sikre fjell har gjort oss ledende innen fjellsikring. Vi har bred kompetanse og erfaring med de fleste typer sikringsarbeider.

 • Drift og vedlikehold

  Mesta har lang kompetanse på drift og vedlikehold av infrastruktur. Erfaringene fra vei gjør at vi er godt forberedt på lignende oppgaver langs spor og skinner.

 • Rydding av vegetasjon

  I sommerhalvåret vokser det godt langs skinner. I sommerhalvåret er rydding av vegetasjon en vesentlig del av Mestas aktivitet.

 • Skinnesveising

  Skinnesveising er en type arbeid som krever spesielle ferdigheter og kompetanse. De som skal utføre sveisingen må gjennom egne kurs og må jevnlig oppdatere og vedlikeholde godkjenningen.