Vis meny

Drift og vedlikehold

Mesta har lang kompetanse på drift og vedlikehold av infrastruktur. Erfaringene fra vei gjør at vi er godt forberedt på lignende oppgaver langs spor og skinner.

Vi har skinnegående utstyr og ansatte med spesialkompetanse på arbeid på og ved jernbaneskinner. Reparasjoner etter slitasje eller ras er en naturlig del av hverdagen for de ansatte i Mesta.

Rydding, vasking og vedlikehold av stasjoner og plattformer er også oppgaver Mesta kan utføre.