Vis meny

Grunnarbeider

Mestas lange erfaring på vei har vi tatt med oss til arbeidet på bane. Vi utfører grunnarbeider for legging av skinner over hele landet. Mesta har skinnegående anleggsutstyr for arbeider på og ved skinner.

De siste årene har Mesta bygget opp en omfattende virksomhet med bred kompetanse innen alle deler av anlegg på jernbane.

Vi har utført omfattende ombygginger av jernbanestasjoner og vedlikehold av lange jernbanestrekninger.