Vis meny

Sikkerhetstjenester

Sikkerheten ved arbeider langs jernbane er meget streng. Det kreves helt spesiell kompetanse og godkjenning for å kunne arbeide på skinner.

Mesta har egne sikkerhetsledere som kan være tilstede ved arbeidene. Dette er en tjeneste også andre aktører på bane kan benytte seg av.

Vi har folk som er godkjent til å ivareta både elsikkerhet og trafikksikkerhet under arbeidet. At vi har egne sikkerhetsfolk gjør at arbeidene kan utføres raskere og til en lavere kostnad.