Vis meny

Tele

Mesta har bred kompetanse på tele- og kommunikasjonsteknologi langs bane. Gjennom egen elektroavdeling leverer vi alle typer installasjoner og vedlikehold innen tele og kommunikasjon.

Kommunikasjon og signalgivning er viktig langs jernbane. Kontakt mellom kjøreledere og togførere er viktig for en trygg trafikkavvikling.

Mesta elektro har egne ressurser som har kompetanse innen tele- og kommunikasjonsinstallasjon og vedlikehold langs sporvei og jernbane.

Mange års erfaring med installasjon av avanserte systemer langs veier har gitt Mesta bred kompetanse for arbeider langs sporvei og jernbane. De siste årene har vi også bygget opp betydelig erfaring med arbeid langs skinner.