Vis meny

Drifts- og vedlikeholdskontrakter

Mesta Elektro har drifts- og vedlikeholdsavtaler for Statens Vegvesen og kommuner over hele landet. Vi sørger for sikkerheten i over 400 tunneler.

Våre ledere og fagarbeidere sørger dermed for at veier og tunneler er sikre og trygge å ferdes på. Kontraktene har fra to til seks års varighet og omfatter periodisk ettersyn, utskiftninger, vedlikehold og mindre utbygninger. Kontraktene drives med utgangspunkt i våre distrikts- og avdelingskontorer.

Riks- og fylkesveier

Mesta Elektro har ca 1/3 av alle vedlikeholdskontrakter for Statens Vegvesen og har dermed ansvar for lys, sikkerhet og ventilasjon i over 400 tunneler. Arbeidet omfatter jevnlig sjekk av nødtelefoner, gassmålere, ventilasjon, belysning og annen kritisk utrustning. Vi utfører også vedlikehold og utskifting av utstyr samt mindre ombygginger. Elektrisk utrustning i tunneler er utsatt for aggressivt miljø og krever hyppig ettersyn og rengjøring for å fungere.

Gjennom vedlikeholdskontraktene sørger vi også for veilys langs riks- og fylkesveier.

Kommunale veier

Mange kommuner har de siste årene valgt å konkurranseutsette drift og vedlikehold av veilys. Mesta Elektro har mange av disse kontraktene og sørger dermed for lys langs skoleveier og fotgjengeroverganger. Vi ser også at mange kommuner velger å bytte til LED-lys som bruker langt mindre strøm, og som i tillegg også krever mindre vedlikehold.