Vis meny

Installasjoner langs vei og i tunneler

Elektroteknikk har vi i Mesta lang erfaring med. Vi driver med alle typer elektrotekniske installasjoner langs infrastruktur i hele Norge og har gjennom mange tiår opparbeidet oss den kunnskapen vi sitter med i dag.

Vi utfører alle typer installasjoner langs infrastruktur og har fagfolk med spesialkompetanse innen signalanlegg, nødtelefoner og trafikk- og veilys.

Mesta har gjennomført mange installasjoner og har lang erfaring med automatiserings- og styringssystemer for tunnel.

Statens vegvesen er den viktigste oppdragsgiveren, men vår brede erfaring gjør at vi også de siste årene har hatt en økende oppdragsmengde for kommuner og privat næringsliv.