Vis meny

Styringssystem og trafikklys

Elektriske og tekniske installasjoner blir stadig mer avanserte. Skilt, vifter, vegbommer og annet skal nå kunne styres over lange avstander.

I Mesta har vi lang erfaring med styringssystemer langs infrastruktur i Norge. I verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen, har vi lenge vedlikeholdt styringssystemet på oppdrag fra Statens veivesen. Gjennom slike oppdrag har vi fått mye kompetanse med installasjon og vedlikehold av styringssystemer.