Vis meny

Spesialproduksjon

Spesialproduksjon er en landsdekkende enhet i Mesta som utfører tjenester innen en rekke fagområder.

Fjellsikring

Mesta er en av landets ledende entreprenører på fjellsikring langs vei, bane og bebyggelse.

Tunnelsikring

Det gjennomføres større sikringsarbeider over hele landet for å sikre at norske tunneler tilfredsstiller kravene i EUs tunneldirektiv. Mesta har eksperter på tunnelsikring som sørger for at jobben utføres effektivt.

Rekkverk

Veirekkverk og autovern er viktig for å ivareta sikkerheten for både myke trafikanter og bilister. Mesta har moderne rekkverksrigger som setter opp og vedlikeholder rekkverk over hele landet.

Betong

Mesta har spesialutstyr og -kompetanse for inspeksjon, overflatebehandling, rehabilitering, vask og utbedringer av betongarbeider. Mesta bygger også tunneler og rasoverbygg, kaier, broer og andre typer betongkonstruksjoner.

Bruvedlikehold og -rehabilitering

Mesta utfører inspeksjoner, vedlikehold og rehabiliteringsarbeider på alle typer bruer.

Kaivedlikehold og -rehabilitering

Mesta har lang erfaring med kaivedlikehold, og utfører mange typer arbeider innenfor kaivedlikehold, pæling, rehabilitering og utvidelser.

Småkraftverk

Med bred erfaring fra alle typer anleggsarbeid er Mesta en god partner for energibransjen ved nybygg, ombygging eller rehabilitering.