Betong

Mesta Spesialproduksjon, med betong i spissen, bygger tunnel i Hellesylt.

Mesta sine fagfolk er eksperter på betongarbeider, og bygger betongtunneler og rasoverbygg, kaier, bruer og andre typer betongkonstruksjoner. Vi har egne forskalingssnekkere og jernbindere som gjennom mange år har utført kompliserte og utfordrende konstruksjoner, særlig på tunnelportaler.

Tunnel og rasoverbygg

Mesta Spesialproduksjon bygger betongtunneler og rasoverbygg.

Tunnelportaler

Vi har lang erfaring med å bygge tunnelportaler, og kan utføre kompliserte betongarbeider.

Kulvert

Mesta bygger kulverter under vei og jernbane.

Bru

Mesta har kompetanse på både spennarmert og slakkarmert betongbruer.

Kai

Sammen med våre dyktige fagfolk på kai kan Mesta bygge nye betongkaier, utvide eksisterende kaier og rehabilitere gamle kaianlegg.

Støttemurer

Store støttemurer stiller store krav til utførelsen av betongarbeidet. Mesta har utstyret og kompetansen til å utføre slike oppdrag effektivt og sikkert.

Småkraft

Med bred erfaring fra alle typer anleggsarbeid er Mesta en god partner for energibransjen ved nybygg, ombygging eller rehabilitering. Les mer om småkraft (link).

Sprøytebetong

Mesta utfører også arbeider med sprøytebetong.