Bruvedlikehold og -rehabilitering

Mesta spesialproduksjon bruker underbrulift til å utføre vedlikeholdsarbeider på bru.

Mesta har solid kompetanse innen bruvedlikehold og brurehabilitering, og håndterer alle typer arbeid på stål-, tre- og betongbruer. Vi kan gjennomføre inspeksjoner for å avdekke problemer, og har ekspertisen til å utbedre eventuelle skader.

Bru

Mesta har spesialutstyr og -kompetanse for inspeksjon, overflatebehandling, rehabilitering, vask og utbedringer på bruer.

Inspeksjon

Det er en krevende oppgave å inspisere bruer. Mesta sørger for at jobben utføres på en sikker måte.

Underbrulift

Mesta sine underbrulifter brukes til alle arbeider som foregår under bruene. Da unngår man krevende stillasbygging.

Rehabilitering

Et stykke ut i bruens levetid oppstår det gjerne behov for utbedringer utover det regelmessige vedlikeholdet. Mesta utfører alle typer rehabilitering av bruer.

Overflatebehandling

Ulike materialer trenger ulik overflatebehandling. Mesta sine eksperter vet hva som kreves for at brua skal være sikker og ha lang levetid, og utfører blant annet sandblåsing, maling korrosjonsbehandling og membranarbeider.

Betongrehabilitering

Mesta utfører betongrehabiliteringsarbeider som tørrsprøyting, vannmeisling, korrosjonsbehandling.

Brufuger og -terskler

Utbedring av alle typer brufuger. Tarco, Cipec, mykasfalt.

Vask

Bruer må også vaskes. Mesta har utstyret til å gjøre bruvask på en effektiv måte. Bruvask utføres  med utstyr tilpasset oppdragene, og innebefatter blant annet vask, generelt renhold og spyling av stålkonstruksjoner.

Rekkverk

Mesta har lang erfaring og kompetanse innen utbedring, rehabilitering og nymontering av brurekkverk.