Fjellsikring

Fjellsikring2

Mesta er en av landets ledende entreprenører innenfor fjellsikring og rassikring. Våre eksperter utfører alle typer sikringsoppdag over hele landet. Lang erfaring og dyktige fagfolk i kombinasjon med spesialutstyr og -kraner gjør oss i stand til å utføre jobben sikkert og effektivt. Mesta har kompetanse til å utføre sikringsarbeid fra tau der maskiner og kraner ikke strekker til.

Våre spesialkraner og –utstyr gjør at vi kan jobbe på steder som er utilgjengelig for de fleste, både langs veien og ved jernbanesporet.

Vi har fagfolk på fjellsikring over hele landet og kan reagere raskt. Utrykninger for å sikre fjell i forbindelse med ras er en helt vanlig oppgave for våre sikringslag.

Mesta sitt totalansvar gir sikre, fleksible og kosnadseffektive løsninger.

Inspeksjon av fjell og fjellsikringsutstyr

Mesta utfører inspeksjoner av eksisterende fjellsikringstiltak, samt bistår med å vurdere rasfare og behov for nye sikringstiltak.

Fjellrensk

Mesta utfører fjellrensk i dagen og i tunnel/sjakter. Fjellrensk utføres ved at fjellet spyles med høytrykk og for hånd ved hjelp av spettrensk. Større blokker og masser kan fjernes ved bruk av sprenging.

Fjellsikring og bolting av fjell

I rasutsatte fjellpartier sikres fjellet ved at steinblokker boltes fast slik at de ikke løsner og raser. Dette kan utføres ved bruk av kamstålbolter eller selvborende stag. Bolter kan forankres ved bruk av polyester eller gysemasse.

Sikring med lange fjellbolter

Når fjellet er porøst eller det av andre grunner ikke holder med vanlige bolter sikrer man mot ras ved å bolte fjellet fast med bolter eller stag som kan gå så langt som åtte meter inn i fjellet.

Rasfanggjerder og fanggjerder spesialtilpasset for snø

Mesta har erfaring med montering av rasfanggjerder i alle typer terreng. Snøgjerder sikrer på samme måte mot snø og is.

Is- og steinsprangnett

Vi monterer is- og steinsprangnett som sikrer is- og steinmasser, som sikrer mot nedfall på vei eller jernbane, bebyggelse eller folk.

Vedlikehold av sikring

Mesta utfører vedlikehold på eksisterende fjellsikring. Sprekkdannelser og bevegelser i fjellet betyr at vedlikehold og ettersyn er avgjørende for at sikkerheten skal ivaretas over tid.

Tømming av steinsprangnett

Steinsprangnett fylles seg opp over tid. Mesta tømmer steinsprangnett.

Jordnagling

Mesta har erfaring og spesialutstyr til å utføre sikring ved bruk av jordnagler(løsmassestag), også i kombinasjon med andre sikringstiltak som gabioner, ulike typer nett og sprøytebetong. Vi kan spesialtilpasse maskiner og utstyr slik at denne typen arbeid kan utføres også i trange kjellere.

Andre fjellsikringstiltak

  • Songamur
  • Wirenett
  • Gabioner
  • Betongsprøyting

Ras og ulykker

Mesta fjellsikring responderer raskt ved ras og ulykker. Vi har utstyret som trengs for å rydde og åpne rasstengte veier så raskt og effektivt som mulig, samtidig som sikkerheten ivaretas. Vi rykker ut enten med  klatrelag, eller kranlag. Dette tilpasses etter behov.

Rasoverbygg

I noen tilfeller må det bygges tunneler og rasoverbygg for at trafikken skal kunne gå trygt. Mesta har eksperter på denne typer arbeid.

Tunnelsikring

Fjellsikring er også en viktig del av tunnelsikringsarbeider, både innvendig og utvendig.  

Les mer om tunnelsikring.