Kaivedlikehold og -rehabilitering

Kai Flakk

Kaier er helt nødvendig for å holde trafikken i gang i stor deler av landet. Mesta har gjennom mange år vedlikeholdt og reparert kaier, særlig på Vestlandet og i Midt-Norge.

Mesta AS er godkjent i henhold til kravene om CE-merking for lastbærende stålkonstruksjoner NS – EN 1090.

Kaivedlikehold

For at fergekaier skal holder åpne og være trygge for både båter, personer og trafikanter må de vedlikeholdes. Våre fagfolk vet hva som kreves og sørger for at det blir gjort.

Hydrauliske og mekaniske systemer

Full sjekk og vedlikehold av hydrauliske og mekaniske systemene på kaianlegg.

Kairehablitering

Mesta utfører større rehabiliteringsarbeider innen betong og stål, utvidelser og nybygg.

Peling/pæling

Pæler nyttes ofte til fundamentering av kaianlegg. Mesta har kompetansen til å utføre arbeidet.