Rekkverk

Mesta har rekkverksrigger og rekkverkslag flere steder i landet, og er eksperter på veirekkverk og autuvern, men også andre rekkverksarbeider, som brurekkverk.

Mesta sikrer norske veier med veirekkverk, midtdeler og autovern. Våre fagfolk har lang erfaring med å sette opp rekkverk som ivaretar trafikksikkerheten. Vi har rekkverkslag og rekkverksrigger flere steder i landet.

Rekkverkslag og rekkverksrigger

Mesta har egne arbeidslag med spesialrigger for effektiv bygging og montering av rekkverk. Mesta er eksperter på rekkverk langs vei, men kan sette autovern hvor det måtte være, eksempelvis ved boligfelt, helikopterlandingsplasser, veier opp til kraftstasjoner, kaianlegg, og mye mer. 

Veirekkverk og autovern

Mesta har rekkverksavdelinger over hele landet som setter opp mange kilometer rekkverk hvert år. Nybygging av rekkverk er et effektivt trafikksikkerhetstiltak som er med å redde liv. Vi monterer stålrekkverk på tre- eller stålstolper. Vi monterer rekkverk langs eksisterende og ny vei for å sikre mot kollisjon i fjellskjæring og lysmaster og lignende, eller mot utforkjøring.

Midtdeler

De siste årene er det blitt en økt satsing på midtdeler på trafikkerte og ulykkesutsatte strekninger for å hindre møteulykker. Mesta har gjennomført flere store  prosjekter med etablering av midtdeler over hele landet.  

Endeavslutninger

For å avslutte rekkverket monterer vi alle type ende- avslutninger; faste eller støtabsorberende eller fører rekkverket ut i terrenget der det er mest hensiktsmessig.

Skade på rekkverk

Vi utfører daglig reparasjoner av rekkverk etter ulykker som en naturlig del av driftskontraktene for Statens vegvesen.