Småkraft

Energi Småkraft

Med bred erfaring fra alle typer anleggsarbeid er Mesta en god partner for energibransjen ved nybygg, ombygging eller rehabilitering. 

Energiutbygging er krevende og komplisert. I Mesta har vi erfaring med både større utbygginger, små kraftverk og utbedringer av damanlegg.

Mesta har samarbeidet med blant annet Blåfall om flere prosjekter, og har utført arbeider knyttet til småkraft blant annet under utbygging av kraftverk i Støldalselva i Jondal.

Vår mangeårige erfaring med alle typer betongarbeider gjør at vi er godt rustet til å ta på oss krevende oppdrag, og Mesta har også levert grunnboring- og grunnarbeidtjenester til småkraftbransjen.

Mesta sin maskinpark og kompetanse på elektro gjør oss i stand til å utføre også andre typer arbeider for småkraftbransjen.