Tunnelsikring

Mesta spesialproduksjon utfører tunnelsikringsarbeider (pe-skum) ved Røyrdal

Mesta er eksperter på tunnelsikring. Vi utfører tunnelsikring og vann- og frostsikring i gamle og nye tunneler over hele landet. Mesta har det nødvendige utstyret og kompetansen for å alle typer tunnelsikringsoppdrag.

Mesta har solid kompetanse og lang erfaring fra tunnelsikringsprosjekter, og disponerer en moderne maskinpark tilpasset oppdragene og kundes behov. Vi kartlegger og utvikler løsninger i samarbeid med kunden.

Tunnelsikring

Tunnelsikring utføres ved spettrensk og fjellet sikres ved hjelp av bolter, nett, sprøytebetong, armerte sprøytebetongbuer og betongutstøpning ved spesielt dårlige bergforhold.

Vannsikring og frostsikring

Dette blir utført ved å montere PE-skum matter i tunnel. Vannet drenees ned i grøftene samtidig som mattene isolerer og hindrer vannet i å fryse. Skummet blir brannsikret med sprøytebetong.

Injeksjon av tunnel

Injeksjon brukes for å stabilisere bergmassen, men er først og fremst en form for vannsikring. Når tunnelen vannsikres blir vannet avskjermet og ledet til grøft og drenslag, slik at det dreneres vekk fra sålen.

Inspeksjon av tunnel

Mesta utfører inspeksjoner av tunneler, og kan anbefale tiltak og løsninger.

Tunnelrehabilitering og -oppgradering

Sammen med Mesta Elektro og vår betongavdeling er Mesta en totaleverandør på oppgradering og rehabilitering av tunnel. Mesta leverer alt fra komplette styringssystemer og elektrotekniske anlegg til tunnelsikring, portaler og nybygg. I tillegg har Mesta dyktige fagmiljøer på tunnelvask og kviting.