Vis meny

Vei

Ingen vedlikeholder mer infrastruktur for samferdsel enn Mesta. Vi er tilstede over hele landet og utfører alle typer oppdrag, fra små reparasjoner til store anlegg.

Mesta har nesten 200 års erfaring med drift, vedlikehold og bygging av infrastruktur i Norge. Vi er vant til å måle krefter med naturen. Opprydding etter ras og snøstormer og åpning av veier som har snødd igjen, er en del av hverdagen.

Driftskontraktene til Statens vegvesen er en viktig del av virksomheten. Mesta er markedsledende innen drift og vedlikehold av vei. Ingen vedlikeholder mer vei enn Mesta.

Vi sørger for at mer enn halvparten av Norges befolkning kommer frem. Vår solide posisjon skyldes lang erfaring, dyktige ansatte, en moderne maskinpark og lokal forankring.

Vi benytter avanserte og egenutviklede verktøy i planleggingen og utføringen av arbeidet. Å holde norske veier åpne og trygge er komplisert og krevende.

Arbeidet er sesongbetont med omfattende klipping av vegetasjon om sommeren og brøyting om vinteren. I tillegg utfører Mesta alle typer reparasjoner, utbedringer og vedlikehold av utstyr, installasjoner, skilt og annet.

Store og små anlegg er en viktig del av hverdagen i Mesta. Vi bygger om, bygger nytt og utbedrer installasjoner langs vei og bane.

Mesta har lang erfaring med krevende oppdrag som fjell- og tunnelsikring, rekkverk og brovedlikehold.

Les mer om våre tjenester på lenkene under.

 • Drift og vedlikehold

  Drift og vedlikehold

  Mesta har ansvaret for at halvparten av Norges befolkning trygt kan ferdes på veiene. Vi er tilstede over hele landet og sørger for å få folk fram.

 • Bildetekst som tillhører bilden

  Veibygging

  Sannsynligvis er det ingen som har lengre erfaring med veibygging enn Mesta. Vi har erfaring med alle typer veianlegg, fra de små kryssene til de store motorveiene.

 • Fjellsikring

  Fjell- og tunnelsikring

  Mestas mangeårige innsats for sikrere fjell har gjort oss til en ledende innen fjellsikring, Vi har bred kompetanse og erfaring med de fleste typer sikringsarbeider langs vei og bane.

 • Rekkverk

  Rekkverk, gjerder og støyskjerming

  For å sikre veiene bruker vi rekkverk, gjerder og støyskjermer. Dette er viktige produkter for oss, som vi har lang erfaring med å bruke. Våre medarbeidere har bred kompetanse i å sette opp rekkverk, gjerder og støyskjermer i all slags ulent terreng.

 • Tunnelvasker

  Tunnelvask og kviting

  Lysere tunneler gir bedre trafikksikkerhet.

 • Brøyting, salting og strøing

  Årlig brøyter vi oss mange ganger rundt jorda ved ekvator. Med nesten halvparten av driftskontraktene til Statens Vegvesen er det ingen som rydder flere kilometer snø enn Mesta.

 • Feiing

  Som en del av driftskontraktene Mesta har med Statens vegvesen feier vi store deler av veinettet i Norge.

 • Rydding av vegetasjon

  I sommerhalvåret vokser det godt langs norske veier og skinner. Rydding av vegetasjon er en vesentlig del av Mestas aktivitet i sommerhalvåret.

 • Skilt og sperring

  Med bakgrunn i vår utstrakte virksomhet langs vei har vi også fått en solid kompetanse innen skilting og sperringer. Vi har i tillegg til skilting og sperringer langs vei utført mange oppdrag for andre aktører.

 • Grunnboring og grunnundersøkelser

  Mesta utfører mange typer oppdrag knyttet til grunnboring for både Statens vegvesen, Bane Nor, Nye Veier, kommuner og en rekke store entreprenører og rådgivere. Vi har stor fleksibilitet og kort leveringstid.

 • Asfaltlapping og skjæring

  Også asfalt trenger vedlikehold og utbedringer for å holde lenger. Trafikk, tele og vann fører til skader, sprekker og hull som må repareres.

 • Betong og mur

  Mange arbeider langs vei krever støp og murarbeider. Våre fagfolk håndterer alle typer jobber som innebærer betong- og murarbeider.