Vis meny

Asfaltlapping og skjæring

Også asfalt trenger vedlikehold og utbedringer for å holde lenger. Trafikk, tele og vann fører til skader, sprekker og hull som må repareres.

Gjennom mange års erfaring med drift og vedlikehold av det norske veinettet har Mesta opparbeidet en betydelig kompetanse innen vedlikehold av asfalt.

Mesta har utstyr og fagfolk over hele landet som skjærer asfalt. Vi har også egne spesialmaskiner, blant annet lappekanoner, for utbedringer av asfaltskader.

Mesta har egne maskiner og prosedyrer for utbedringer og tetting av langsgående sprekker i asfalten.