Kviting

Kviting

Forskjellen på å kjøre i en mørk og skitten tunnel og en kvitslemmet og ren tunnel er enorm. Kviting av tunneler fører til økt trafikksikkerhet og minsker risikoen for ulykker.

Mesta har spesialutstyr og kompetanse tilpasset alle typer oppdrag innen kviting av tunnelvegger og påtar seg oppdrag over hele landet.

Mesta har god kapasitet og kan levere opp mot 5 km ferdig kvitet tunnel per skift. Dette gir kort stenging av tunnel med manuell dirigering noe som medfører lite hinder for trafikkantene.

Malingen som benyttes er sementbasert og utviklet spesielt til dette formålet. Den er difusjonsåpen og fester svært godt på underlaget. De malte veggene er også lette å holde rene.

Fakta om kviting av tunnel

  • Mesta tar oppdrag over hele landet.
  • Den vanligste malehøyden er 3,5 meter opp på veggen.
  • De fleste tunneler er sparsomt utstyrt med lys og kviting av vegger gir enorm forskjell.
  • Mesta maler i alle høyder og både hel- og halvprofil.
  • Lysmålinger (Lux) viser at det i en kvitetslemmet tunnel kan benyttes mindre lys og det kan dermed spares strøm.
  • Mesta kan levere opp mot 5 km ferdig tunnel per skift.
  • Arbeidet medfører korte stengninger av tunneler og manuell dirigering.
  • Malingen er sementbasert og utviklet spesielt til dette formålet. Den er difusjonsåpen og fester svært godt til underlaget.