Tunnelvask

Tunnelvask

Norge er et av de landene i verden med flest tunneler på veinettet. Særlig på Vestlandet er tunneler helt nødvendig for sikker ferdsel. 

Mesta har gjennom mange år sørget for at tunnelene er rene og lyse. Som en del av kontraktene med Statens vegvesen vasker vi jevnlig et stort antall tunneler. Spesialbygde maskiner gjør vaskingen meget effektiv.

I mange år har Mesta også vært en viktig deltager i vask og vedlikehold av tunneler i Stockholm