Driftkontrakt Ytre Romsdal

Brøytebil
Innleie av mannskap, lastebiler, anleggsmaskiner og traktorer til veivedlikehold 2018-2023.

Mesta skal regne på Driftskontrakten 1504 Ytre Romsdal for Statens Vegvesen som dekker kommunene Molde, Fræna, Eide, Aukra, Midsund, deler av Gjemnes, Nesset og Averøy.

Vi ser etter leverandører som kan levere:

• Brøyting, strøing og snørydding
• Levering av strøsand
• Lager til sand/salt
• Kantklipp
• Grøntarbeider og skoging
• Grøfting
• Andre veivedlikeholdsoppgaver

Ta kontakt!

Mesta ber om at interesserte tar kontakt snarest med:

Innkjøpsleder Inger Havnes
Tlf: 922 49 148 
e-post: inger.havnes@mesta.no

Anleggsleder Einar Rødseth
Tlf. 991 62 839
e-post: einar.rodseth@mesta.no