Driftskontrakt Indre Romsdal

Illustrasjonsfoto drift og vedlikehold
Innleie av mannskap, lastebiler, anleggsmaskiner og traktorer til veivedlikehold 2018-2023.

Mesta skal regne på Driftskontrakten 1503 Indre Romsdal for Statens Vegvesen som dekker kommunene Rauma, Vestnes, Nesset, del av Nordal, del av Ørskog og del av Lesja.

Vi ser etter leverandører som kan levere:

• Brøyting, strøing og snørydding
• Levering av strøsand
• Lager til sand/salt
• Kantklipp
• Grøntarbeider og skoging
• Grøfting
• Andre veivedlikeholdsoppgaver

Ta kontakt!

Mesta ber om at interesserte tar kontakt snarest med:

Innkjøpsleder Inger Havnes
Tlf: 922 49 148 
e-post: inger.havnes@mesta.no

Prosjektleder Sindre Hjelseth
Tlf: 901 48 321
E-post: sindre.hjelseth@mesta.no