Høgsfjordkontrakten er signert

Signering av kontrakten i Høgsfjord
Kontrakten med Statens vegvesen er underskrevet, og Mesta beholder dermed ansvaret for drift og vedlikehold i Høgsfjord.

Foto: Statens vegvesen

Regiondirektør Kjell Asbjørn Næss og Regionvegsjef Helge Eidsnes signerte torsdag driftskontrakt for Høgsfjord.

Kontrakten omfatter totalt 492 km riks- og fylkesveg i tillegg til ca 24 km gang og sykkelveger i Rogalandskommunene.

– Dette er en veldig viktig kontrakt for oss i Rogaland. Vi er glad for å beholde kontrakten også i neste periode, sier Næss.