Laveste anbud også for Høgsfjord

Mesta vinter
Mesta ligger an til å vinne driftskontrakten for Høgsfjord etter årets første anbudsåpning.

Med et anbud på rundt 160 MNOK hadde Mesta lavest anbud under åpningen i Leikanger i dag. Kontrakten omfatter totalt 492 km riks- og fylkesveg i tillegg til ca 24 km gang og sykkelveger i Rogalandskommunene.

– Dette er en veldig viktig kontrakt for oss i Rogaland. Jeg er stolt og takknemlig på vegne av teamet som har regnet på anbudet, og alle de lojale og kjempedyktige folkene som jobber hos oss. Det er en anerkjennelse av den gode jobben som gjøres, sier Distriktssjef Hilde Engevik Jørgensen.

Mesta fikk en god start på anbudsåpningene for årets driftskontrakter allerede før jul, med laveste anbud på kontrakten for Indre Sunnfjord 2015-2020. Dermed ligger Region Vest an til å vinne to av to mulige så langt.