Laveste anbud på Sør Gudbrandsdalen

Vinterdrift illustrasjon
Mesta leverte laveste anbudspris på driftskontrakten for Sør Gudbrandsdalen og ligger an til å beholde kontrakten som selskapet også har i inneværende periode.

Totalt var det seks entreprenører som leverte inn anbud under dagens åpning i Lillehammer. Med sitt anbud på ca. 169 MNOK var Mesta lavest priset, og ligger dermed an til å få ansvaret for drift og vedlikehold i Sør Gudbrandsdalen også neste periode.

– Jeg er selvsagt veldig fornøyd med resultatet. Det betyr mye for oss siden det er en kontrakt hvor vi har mange dyktige mannskaper, og vet at vi kan gjøre en bra jobb. Vi er veldig glad for å få fortsette driften i Gudbrandsdalen, sier distriktssjef for Hedmark og Oppland, Morten Storsveen.