Mesta lavest på fire av fire

Illustrasjonsfoto vinterdrift
Mesta hadde lavest pris under alle gårsdagens anbudsåpninger, som gjaldt driftskontrakter for Malvik, Ytre Trondheim, Porsanger og Nordkyn.

Det er Mesta som har driftsansvaret i de respektive områdene også i dag, men de to eksisterende kontraktene var splittet i fire før sesongens anbudsåpninger.

– Dette gikk akkurat som vi hadde håpet, sier en glad distriktssjef i Trøndelag Sør, Håvard Engen.

Han forteller at det er enkelte endringer i de nye kontraktene.

– Det er en økning på rundt ti mil vei samlet sett, og et litt mer komplisert og bynært veinett fordi man har tatt over noen veier fra Trondheim kommune, sier Engen.

I Finnmark behold Mesta ansvaret både for Nordkyn og Porsanger, som frem til nå også har vært samlet under en kontrakt.

– Dette er viktig for Mesta og ikke minst distriktet vårt. Når vi vinner to kontrakter gir det oss mulighet til å trekke synergier på tvers av disse. Det gir oss et godt utgangspunkt for å gjøre en best mulig jobb, sier distriktssjef i Finnmark, Jan Edvard Nilsen.