Sikrer fjell langs fylkesvei 715

Fjellsikring
Mesta tar seg av fjellsikringen langs nye fylkesvei 715 mellom Keiserås og Olsøy i Trøndelag.

Mesta skal sikre ca 2 kilometer med skjæringer langs den nye veien som underentreprenør for Johs. J. Syltern, som er hovedentreprenør for veiprosjektet.

Det er omfattende sikringsarbeider som skal utføres.

– Det er skjæringshøyder på 40 meter enkelte steder, og betydelige mengder med både nett og bolt som er beskrevet i kontrakten, forteller anleggsleder for fjellsikring, Erik Brenne.

Arbeidet med å heve standarden på dagens fylkesvei 82/155, slik at denne traseen blir den nye hovedforbindelsen mellom Trondheim og de ytre og nordre delene av Fosen begynte i 2013. Når prosjektet er fullført, får veien navnet fylkesvei 715.

– Veien er planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren 2016. Vi kommer til å ha et til to lag på fjellsikringjobben i hele sommer- og høstsesongen, avslutter Brenne.