Vinter- og sommerarbeid i Ytre Sunnfjord

Illustrasjonsfoto
Innleige av mannskap, lastebilar, anleggsmaskiner og traktorar til vegvedlikehald 2018-2023.

Mesta skal rekne på Driftskontrakten 1404 Ytre Sunnfjord, som dekker kommunane Flora, Bremanger, deler av Gloppen og Naustdal kommuner.

Vi ser etter leverandørar som kan levere:

• Brøyting, strøing og snørydding
• Levering av strøsand
• Lager til sand/salt
• Kantklipp
• Grøntarbeider og skoging
• Grøfting
• Andre vegvedlikehaldsoppgåver
• Leige av mannskap til vedlikehaldsoppgåver

Ta kontakt!

Mesta ber om at interesserte tek kontakt snarast råd med

Innkjøpsleiar Markus Heide
Tlf 915 95 977
E-post: markus.heide@mesta.no

Distriktssjef Dagfinn Brotnow
Tlf 951 91 940
E-post: dagfinn.brotnow@mesta.no