Vis meny

Fagarbeider

Har du lyst til å bli fagarbeider i Mesta?

Vi i Mesta har mange spennende fagområder der du gis muligheter til å utfordre din utdannelse som fagarbeider. Det er til enhver tid behov for kreative og kompetente medarbeidere innen fagene vei og anlegg, anleggsmaskinfører, betong, fjell og bergverk, automasjon og elektro i hele landet. Du må som fagarbeider hos oss like å være ute under ulike værforhold, der du på høyfjellet må sloss med naturkreftene for å holde viktige ferdselsårer åpne.

Mesta er en arbeidsplass med fokus på Helse, miljø og sikkerhet. Vi gir deg gode utviklingsmuligheter. Alle våre ansatte må identifisere seg med våre verdier, fokus endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet.