Lederutvikling i Mesta

Det er viktig at vi til en hver tid har ledere som er oppdaterte på våre verdier og hva som forventes av lederrollen i Mesta.

Vi tilbyr skreddersydde lederutviklingsprogram til alle nye og erfarne ledere, i tillegg til teamutvikling og individuell veiledning. Det årlige lederutviklingsprogrammet vårt LIM er beregnet for nye ledere med stort potensiale i Mesta. Her fokuseres det på teori og praksis fordelt utover 4 kursdager med selvstendig arbeid både før og etter kursets avslutning.